Ercan DURGUN (YMM - Bağımsız Denetçi – E. Baş Hesap Uzmanı)


Image1970’de Artvin’de doğdu. 1991 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 2004-2006 yıllarında University of Illinois‘de İşletme Yönetimi (MBA) masterı yaptı. 1986 yılında Maliye Bakanlığında memuriyete başladı. 1992 yılında Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzman Yardımcısı, 1995 yılında Hesap Uzmanı ve 2003’de Baş Hesap Uzmanı oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı’nda uzunca bir süre Grup Başkanı ve Daire Başkanı olarak etkin alanlarda görev yaptı. Merkezi Uzlaşma Kurulu üyeliğinde bulundu. Ekim 2009’da kamu görevinden ayrılarak Nurol Holding’de Mali İşler Koordinatörü olarak özel sektör hayatına atıldı.

Çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan bir çok makalesinin yanı sıra birçok mesleki konferanslarda konuşmacı olarak da katılmıştır. Aralık 2012’den bu yana YMM olarak mesleki faaliyetine devam etmekte olan DURGUN, evli ve iki çocuk babası olup, iyi derede İngilizce bilmektedir.

Harun KAYNAK (YMM - Bağımsız Denetçi – E. Baş Hesap Uzmanı)

Image

  •     1969’da Antakya’da doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Aynı Fakültede İşletme Yönetimi ve Finans alanında master yaptı. Maliye Bakanlığında 1993 yılında Hesap Uzman Yardımcısı olarak başladığı kamu görevine 2005 yılında Baş Hesap Uzmanı olarak devam etti. Aralık 2002– Kasım 2004 dönemleri arası Ankara Defterdar Yardımcılığı yaptı. Mali ve Ekonomik konularda araştırmalar yapmak için görevli olarak gittiği Leicester- İngiltere’den Kasım 2005 yılında geri döndü. Aralık 2005 - Temmuz 2008 dönemleri arasında Konya Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. Temmuz 2008 yılında başladığı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Daire Başkanlığı görevinden ise Şubat 2010 tarihinde istifa ederek, Türkerler Şirketler Grubu Mali İşler Koordinatörlüğü, Mayıs 2010 tarihinden  itibaren  İzmirgaz Şehir içi Gaz Dağıtım ve Tic. A.Ş.’nde Denetçilik ve Mayıs 2012 tarihinden itibaren Ankara Etlik Entegre Hastane İşletmeleri A.Ş.’de CFO’luk görevlerini üstlendi.
    • Ekonomi ve mali konularda basılı kitabı ve kitapçıkları bulunan Harun KAYNAK’ın çeşitli gazete ve dergilerde de 150’yi aşkın makalesi yayınlanmıştır. Başta Yeni Türk Ticaret Kanunu olmak üzere birçok konuda mesleki teşekküllere  verilmiş seminerleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ;

    •  “Yeni Türk Ticaret Kanunu Neler Getiriyor, Neler Götürüyor?” (DERSİAD, Konya Sanayi Odası, Denizli Ticaret Odası, Müsiad Ankara İl Başkanlığı, Ankara Ticaret Odası, Meslekte Birlik Derneği, Ankara 1. OSB)

    • “Biraz Ticaret Hukuku, Biraz Vergi, Biraz Finans… Geleceği Planlamak” (Malatya SMM Odası, DERSİAD, Ankara 1. OSB),
    • “Enerji Sektöründeki Dolaylı Vergi Teşvikleri” (Enerji Enstitüsü),“OSB’ler Vergi Kanunlarının Neresinde Yer Alıyor” (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OSBÜK).
    • -“Sat ve Geri Kiralama Yönetimi” (Ankara 1. OSB, Ankara Ticaret Odası),
    • “6736 Sayılı Af Kanunun Getirdikleri” (Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi)

     Harun KAYNAK, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Image

MEHMET ATUĞ (YMM - Bağımsız Denetçi – E. Baş Hesap Uzmanı)

1967 yılında Aksaray’da doğdu. 1984’te Aksaray Endüstri Meslek Lisesi’ni ve 1988’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünü bitirdi.

1989’da açılan giriş sınavını kazanarak Hesap Uzman Yardımcılığı’na ve yeterlilik sınavında da başarı göstererek 12.07.1992’de Hesap Uzmanlığına atandı. 12.01.2000’de Baş Hesap Uzmanı oldu.

1998-2000 yıllarında ABD Boston Üniversitesi’nde finansal ekonomi dalında mastır yapmıştır.

26.01.2003 tarihinde Gelirler Genel Müdürlüğü’ne daire başkanı olarak atandı. Daire başkanlığı sırasında Katma Değer Vergisinden sorumlu olarak Gelirler Genel Müdürlüğü’nün yeniden yapılanmasına kadar çalıştı.

18.05.2005 tarihinde yeniden yapılanma sonrasında Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanlığına atandı. Atama sonrasında Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığından sorumlu olarak çalıştı. Bu dönemde Gelir İdaresi Başkanlığının yeniden yapılandırılması çalışmaları ile vergi dairesi otomasyon projeleri olan VEDOP-II ve VEDOP-III projelerini yürüttü.

24.07.2006 tarihinde Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Başkan yardımcılığı sırasında başlıca Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, Tahsilat ve İhtilaflı İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı ve Gelir ve Kurumlar Vergisinin bağlı bulunduğu Gelir Yönetimi Daire Başkanlığından sorumlu olarak çalıştı. Birçok ülke ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasını müzakere ederek sonuçlandırmıştır.

30.03.2018 tarihinde Maliye Bakanlığından emekli olan Mehmet ATUĞ, yeminli mali müşavir olarak çalışmaya başlamıştır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ