0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

DİĞER MALİ MEVZUATHİZMETLERİ

Şirketimiz aşağıda ana başlıklar halinde yer alan diğer mali mevzuat çerçevesinde de müşavirlik hizmetleri vermektedir.

-          Türk Ticaret Kanunu ve Mevzuatı Müşavirlik Hizmetleri

-          Yatırım Teşvik Mevzuatı Müşavirliği Hizmetleri

-          Enerji Hukuku ve EPDK Mevzuatı Müşavirlik Hizmetleri

-          Diğer Mali Mevzuat Müşavirliği Hizmetleri

Bu kapsamda;

  • Yukarıda yer alan mevzuatların uygulanmasına yönelik karşılaşılan sorunlarla ilgili çözüm önerisinde bulunmak,
  • Söz konusu mevzuatlar çerçevesinde, gerekli mercilere başvurular yapılarak, izinlerin alınmasını, belgelerin temin edilmesini sağlamak,
  • İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılması gereken görüşmelere şirket temsilcisi ile birlikte ya da münferiden katılmak.