0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

 

 

SİRKÜLER

NO: 2021 / 102                                                                                                                                                                                                                    06.11.2021

 

 

KONU: Tasfiye Süresinin Kısaltılması,

             İhracatçılardan İhracatı Geliştirme AŞ. adına Nisbi Aidat Kesintisi,

             Çeklerin Bankaya İbraz Süresin Geçersiz Olmasına İlişkin Sürede Değişiklik

 

7341 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u  06.11.2021 tarih ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

 

7341 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler:

 

  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 543.Maddesinde yapılan değişiklik ile tasfiye süresi 6 aydan 3 aya indirilmiştir.
  • 5941 sayılı Çek Kanununun 3.maddesinin 5.fıkrası kapsamında üzerindeki yazılı keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemede yer alan sürenin, bu aşamada mevcut uygulamayı devam ettirerek 31.12.2021 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.
  • İhracatı Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine eklenmek üzere, ihracat işlemleri üzerinden FOB bedelin Onbinde üçüne kadar Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen oranda ek nispi ödeme kesintisi yapılması ve hizmet ihracatçılarından ilave yıllık aidat tahsil edilecektir.
  • TİM nezdinde faaliyet göstermekte olan Türkiye Tanıtım Grubunun tasfiyesi ile varlıklarının kısmen ya da tamamen İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine sermayesine eklenmek üzere aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca belirlenecektir.
  • İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek üzere gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulması.
  • Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin diğer kamu bankalarına tanınan istisna ve muafiyetlerden yararlanması.

 

7341 Sayılı Kanunun Resmi Gazete metni için tıklayınız.

 

Saygılarımla.

 

                                                                                                                                     BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.