0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

 

 

 

SİRKÜLER

NO: 2021 / 99                                                                                                                                                                                                                                              25.10.2021

 

 

Konu: İşyeri Bildirgesinin Gönderilmesine İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından “İşyeri Bildirgesinin Gönderilme”sine ilişkin 21.10.2021 tarih ve 2021/36 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu genelgesi yayınlandı.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na, işyeri tescil işlemlerinde tescil işlemini onaylamadan önce bazı belgeleri işyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra elden veya posta yoluyla 7 gün içinde ibrazını talep etmekteydi. 2021/36 sayılı genelge ile değişiklik yaparak 7 günlük süreyi kaldırarak İşyeri bildirgesine ait belgelerin elektronik ortamda verilmesini sağlamıştır.

 

Daha önce SGK’ya verilmesi gereken işyeri bildirgesi ekindeki belgelerin SGK’ ya ibrazı için 7 günlük bir süre belirlenmişken, yapılan düzenlemeyle bu süre kaldırılmıştır. Ancak SGK’ ya verilmesi gereken belgeler elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda verilmesi halinde tescil işlemi yapılabilecek aksi halde tescil işlemi yapılamayacaktır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumuna İşyeri bildirgesi verilmesi zorunlu olan belgeler sistem üzerinden elektronik ortamda da eklenerek bildirilecektir. İşyeri tescil işlemlerinde belgelerin elektronik ortamda taranarak sisteme kaydedilmesi durumunda, söz konusu belgelerin ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

İşyeri tescil işlemi sırasında işveren tarafından sisteme eklenmeyen belgelerin ilgili sosyal güvenlik merkezine elden ibraz edilmesi ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

 

İşverenlerin e-Devlet üzerinden gönderilen işyeri bildirgeleri ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nce onaylanıncaya kadar işverenler tarafından sisteme kaydedilmiş belgeler üzerinde değişiklik yapılması mümkün olacaktır. Ancak, işyeri bildirgesinin ilgili sosyal güvenlik müdürlüğünce onaylanması sonrasında sisteme kaydedilen belgeler yalnızca görüntülenebilecek olup; işverenler tarafından söz konusu belgelerde herhangi bir değişiklik yapılamayacaktır.

 

Sisteme yüklenecek belgeler PDF veya JPEG formatında sisteme kaydedilecek olan belgelerden sisteme en fazla 10 adet eklenebilecek olup; her bir belge en fazla 10 MB büyüklüğünde olabilecektir.

 

Elektronik ortamda gönderilen işyeri bildirgelerinde belgenin gönderildiği tarih ve referans numarası yer aldığından bahse konu bildirgelere ilgili sosyal güvenlik merkezince ayrıca tarih ve sayı verilmeyecektir. Bildirgenin gönderildiği tarih Sosyal Güvenlik Kurumu’na verildiği tarih kabul edilecektir. İşyerinin tescil tarihi ise sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih olacaktır. Sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarih işyeri bildirgesinin verildiği tarihten önceki bir tarih ise işyeri bildirgesi süresinde verilmemiş kabul edilecektir.

 

Ayrıca, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından işverenlerce sisteme kaydedilen belgelerin işyeri tescil programı vasıtasıyla tescilin onaylanması aşamasında görüntülenmesi ve indirilmesi mümkündür.

 

Yeni tesciller için “İnternetten Gönderilen İşyeri Bildirgesi Görüntüleme” menüsünden, tescil değişiklikleri için ise “Nevi / Devir / İntikal / Katılım / Birleşme / Hisse Devri /Adi Ortak ve Aracı Giriş İşlemleri” menüsünden onaylı kayıtlar seçilerek sisteme eklenmiş belgeler görüntülenebilecek ve indirilebilecektir.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu 21.10.2021 tarih ve 2021/36 sayılı genelgesi ektedir.

 

Saygılarımla.        

 

                                                                                                                                                 BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

 

(*) Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.