0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

 

 

SİRKÜLER

NO: 2021 / 98                                                                                                                                                                                                                                               19.10.2021

 

 

KONU: 2021 Yılı 3.Geçici Vergi Döneminde uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı.

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından KVK-58 / 2021-3 / Yatırım İndirimi – 44 sayılı yazısı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/58 yayınlandı.

2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %27,37 (Yüzde yirmiyedi virgül otuzyedi) olarak tespit edilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/58 nolu sirküler ektedir.

 

Saygılarımla.

 

                                                                                                                                   BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*) Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.