0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

 

 

SİRKÜLER

NO: 2021 / 90                                                                                                                                                                                                                                                30.09.2021

 

 

Konu: Kisa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırıldı

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinin

Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliği 30.09.2021 tarih ve 31614 sayısı Resmî Gazete’de yayınlandı.

 

28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği 30.09.2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Konu: İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce

           Sosyal Güvenlik Kurumu’na Gönderilmemesi.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 30.09.2021 tarih ve 31614 sayısı Resmî Gazete’de yayınlandı.

 

12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 30.09.2021 tarihi itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Konu: Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30/09/2021 tarih ve 31614 sayılı Resmî Gazete’de yayınlandı.

 

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki I sayılı listeye aşağıdaki 21. Sıra eklenerek 01.10.2021 tarihinden itibaren Katma Değer Vergisi oranı %1 olarak uygulanacaktır.

“21- “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifıkalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.),”

 

Saygılarımla.

 

                                                                                                                                                     BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.