0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

 

 

SİRKÜLER

NO: 2021 / 88                                                                                                                                                                                                                                     14.09.2021

 

Konu:  Covıd-19 Aşısı Ve Pcr Testi Hakkında Bilgilendirme Ve Tebligat Örneği

 

COVID-19 AŞISI ve PCR TESTİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve TEBLİGAT

İŞVERENİN:                                                                                              

Ünvanı / Adı Soyadı

 

Adresi

 

SGK Sicil No

 

 

İŞÇİNİN:

Adı Soyadı

 

Adresi

 

T.C. Kimlik No

 

Tebliğ Tarihi

 

                          

………………………………………………………………………….. adresinde faaliyette bulunan işyerimizde çalışmaktasınız. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü’nün 02/09/2021 tarihli ve 41515602-000/99 sayılı ve İşyerlerinde COVID-19 Tedbirleri konulu yazısı gereğince 06/09/2021 tarihinden itibaren COVID-19 aşısı olmayan işçilerden haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecektir.

Kendinizin, çalışma arkadaşlarınızın ve İşverenin sağlık, sosyal/kültürel ve ekonomik durumlarını korumak için mutlaka COVID-19 aşısı olmalısınız. Aşı olmak, tercihten öte toplumsal ve bireysel sorumluluk gereğidir.

COVID-19 Aşısı ücretsiz olarak sağlık kuruluşları tarafından yapılmaktadır. Aşı sayesinde uzun bir süre virüse karşı korunmuş olursunuz.

COVID-19 aşısı olunmaması, sosyal ve ekonomik kayıplara sebebiyet verecektir. Ayrıca İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını güçleştirecektir. Diğer işçilerin mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını kötüleştirecek ve işyerindeki çalışma barışını bozacaktır.

İşyerimizde COVID-19 sebebiyle, aşı olmayan işçiler hakkında çeşitli tedbirler alınacak ve düzenlemeler yapılabilecektir.

Bunlar;

  • Çalışma alanları, dinlenme alanları, yemek alanları, sosyal alanlar, servis hizmetleri, vb.leri ayrılabilecektir.
  • Mesai saatleri düzenlemesine gidilebilecektir.
  • Diğer işçilerle, işyeri ziyaretçileriyle vb. kişilerle irtibat ayrı alanlarda yapılabilecektir.
  • Maske, hijyen ve mesafe kuralları ayrıca değerlendirilebilecektir.

 

COVID-19 aşısı olduysanız aşı kartınızı işyerimize vermeniz gerekmektedir.

COVID-19 aşısını olmuş ancak tamamlamamışsanız bir an önce tamamlamanız gerekmektedir

COVID-19 Aşısı olmadıysanızBu yazımızın tebliğ tarihinden itibaren haftalık olarak PCR testi sonucunu işyerimize teslim etmek zorunda olduğunuzu, PCR testi ücretinin işveren tarafından hiçbir surette ödenmeyeceğinin bilinmesini,

PCR testi olmak için işyerine geç gelmeniz veya hiç gelmemeniz halinde ücret kesintisi yapılacağını,

Tarafınıza COVID-19 tanısı konulduğunda diğer işçilerle irtibatınızı kesip, durumu derhal işverene bildirmenizi,

Aşı olmamanız sebebiyle tarafınıza kesin COVID-19 tanısı konması ve diğer işçilere hastalığın bulaşması halinde ve İşyerinin COVID-19 sebebiyle tatil edilmesi, işgücü ve ekonomik kayba uğraması vb. durumlarda 4857 sayılı İş Kanununun 25/I-a maddesi gereğince işinize son verilebileceği ve diğer kanunlardan doğan tazminat haklarımızı kullanacağımızı bilmenizi,

İhtaren tebliğ ederiz.

                                                                                                                                                                                                          Okudum. Anladım.

                                                                                                                                                                                     Kendi istek ve rızamla imzaladım.

                                                                                                                                                                                               Tebellüğ ederim.

 

                                                                                           Tebliğ Eden                                                              Tebellüğ Eden

                                                                                              İşveren                                                                      İşçi

 

Okudum. Anladım. Kendi istek ve rızamla imzaladım. Tebellüğ ederim. (İşçiye elle yazdırmanız daha uygundur.)