0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

 

 

SİRKÜLER

NO: 2021 / 87                                                                                                                                                                                                                                             10.09.2021

 

Konu: Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi

            Başlangıç Değişikliği

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından “Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği”ne ilişkin 09.09.2021 tarih ve E-41481264-207.02-30961273 sayılı 2021/30 Genelgesi yayınlandı.

Bilindiği gibi, 19/7/2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca beş puanlık indirim uygulamasında işverenin Kuruma olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun 2021/Eylül ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak sorgulanacağı açıklanmıştı.

Konuyla ilgili yapılan değerlendirmede, beş puanlık indirimde işverenin Türkiye geneli Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusunun 01/01/2022 tarihinden (2022/Ocak ayına/dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden) itibaren yapılmasına karar verilmiştir.

19/7/2021 tarihli ve 2021/26 sayılı Genelgede yer alan "01/09/2021" tarihi "01/01/2022", "2021/Eylül" ifadesi "2022/Ocak" olarak değiştirilmiştir.

 

Saygılarımla.    

 

                                                                                                                                                           BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*) Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.