0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

 

 

SİRKÜLER

NO: 2021 / 85                                                                                                                                                                                                                                     06.09.2021

 

 

KONU: 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Uzatılan Başvuru, Bildirim, Beyan ve Ödeme Süreleri Hakkında Gib Yazısı

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi Başkanlıklarına hitaben yazmış olduğu “7326 sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması” konulu 01/09/2021 tarih ve 99808 sayılı yazısında 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının uzatılan başvuru, bildirim ve ödeme sürelerinin uygulanması ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştur.

Yazıda; 7326 sayılı Kanunun 6'ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında 31/8/2021 tarihi olarak belirlenmiş bulunan beyan ve ödeme sürelerinin 30/09/2021 tarihi (bu tarih dahil) bitimine kadar uzatılmış olduğu belirtilerek aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında 31/8/2021 tarihine kadar yapılması gereken düzeltme işlemlerinin süresinin de 30/09/2021 tarihi (bu tarih dahil) bitimine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Ancak Kanun'un 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kayıtlarda yer aldığı yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31 Ağustos 2021 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu durumda, Kanun'un 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 30/09/2021 tarihine kadar gerekli düzeltme işlemi yapılabilecektir. Ancak, bu düzeltme işlemini Ağustos ayı içerisinde yapanların beyan ve ödeme sürelerinde herhangi bir uzama olmamıştır. 

7326 sayılı Kanun'a göre ödenmesi gereken katma değer vergisinin ilk taksitinin beyanname verme süresi içinde, izleyen taksitlerin beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre; kayıtlarda yer aldığı yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları için 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi adına 31 Ağustos 2021 tarihine kadar fatura düzenleyen mükellefler bu durumu 27 Eylül 2021 Pazartesi günü sonuna kadar verecekleri Ağustos/2021 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesi ve/veya Tebliğ Ek-21 KDV beyannamesi ile beyan etmek ve ilk taksiti 27/09/2021 tarihine kadar, izleyen taksitleri ise beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödemek durumundadırlar.

 Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Dairesi Başkanlıklarına hitaben yazmış olduğu “7326 sayılı Kanunda Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması” konulu 01/09/2021 tarih ve 99808 sayılı yazısında konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştur.

 Yazıda 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan başvuru süresi 30/09/2021 tarihine uzatıldığından 7326 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci ila yedinci fıkraları hükmünden yararlanmak isteyen mükelleflerin;

Kanunun yayımlandığı 09/06/2021 tarihinden (bu tarih hariç) 30/09/2021 tarihine kadar tebliğ edilen ihbarnameler için 30/09/2021 tarihine (bu tarih dahil) kadar başvuruda bulunmaları, ihbarnamenin tebliğ tarihi (bu tarih hariç) ila 30/09/2021 tarihi (bu tarih dahil) arasındaki sürenin 30 günden az kalmış olması halinde ise ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde başvuruda bulunmaları, gerektiği belirtilmiştir.

 İhbarnamenin tebliğ tarihinin 30/09/2021 tarihinden sonra olması halinde, mükelleflerin 7326 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci ila yedinci fıkraları hükümlerinden yararlanabilmeleri için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

 Yazıda ayrıca 7326 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında 31/08/2021 tarihi olarak belirlenmiş bulunan beyan ve ödeme süreleri 30/09/2021 tarihi (bu tarih dahil) bitimine kadar uzatılmış olduğu belirtilerek aynı maddenin ikinci fıkrası kapsamında 31/08/2021 tarihine kadar yapılması gereken düzeltme işlemlerinin süresinin de 30/09/2021 tarihi (bu tarih dahil) bitimine kadar uzatıldığı belirtilmiş; ancak Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kayıtlarda yer aldığı yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarını 31/08/2021 tarihine kadar fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıtlarını düzelten mükelleflerin, beyan ve ilk taksit ödeme süreleri ile takip eden taksitlerin ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığı belirtilmiştir

Buna göre; kayıtlarda yer aldığı yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları için 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında işletme kayıtlarının düzeltilmesi adına 31/08/2021 tarihine kadar fatura düzenleyen mükellefler bu durumu 27 Eylül 2021 Pazartesi günü sonuna kadar verecekleri Ağustos/2021 dönemine ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesi ve/veya Tebliğ Ek-21 KDV beyannamesi ile beyan etmek ve ilk taksiti 27/09/2021 tarihine kadar, izleyen taksitleri ise beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte ödemek durumundadırlar.

 

Saygılarımla.

 

                                                                                                                                                                   BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 Kaynak:

TÜRMOB Sirküler (173-1)

 

(*) Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.