0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

 

 

SİRKÜLER

NO: 2021 / 84                                                                                                                                                                                                                                           02.09.2021

 

 

KONU: 2022 Yılı Bina Metrekare (M2) Normal İnşaat Maliyet Bedelleri.

 

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)  01.09.2021 tarih ve 31585 sayısı Resmî Gazete’de yayınlandı.

 

Emlak vergisine esas olmak üzere 2022 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) ‘nin  Resmi Gazete metni için tıklayınız.

 

Saygılarımla.

 

                                                                                                                                                           BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Ek:

  • 2022 Yılı için Binaların M2 Normal Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.