0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

 

 

 

SİRKÜLER

NO: 2021 / 51                                                                                                                                                                                                                                  14.06.2021

 

 

KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına İlişkin

             7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1)

 

Bilindiği üzere, 03/06/2021 tarihli ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 09/06/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) 14/06/2021 tarih ve 31511 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

Bu Tebliğ ile 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları, İl özel İadeleri ve Belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB) ait alacakların yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımla.

 

 

                                                                                                                                                          BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.