0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

 

 

 

SİRKÜLER

NO: 2021 / 50                                                                                                                                                                                                                                         10.06.2021

 

 

KONU: 7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması SGK Genelgesi

 

Bilindiği üzere, 3/6/2021 tarihli ve 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 9/6/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

Söz konusu Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2021/Nisan ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 9/6/2021 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar, yeniden yapılandırılacaktır.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından borçların yeniden yapılandırması ile ilgili 09/06/2021 tarih ve 2021/20 nolu genelgesi yayınlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu borçların yeniden yapılandırması konusunda genelgede ayrıntı bilgi verilmiştir.

 

2020/20 SGK Genelgesi Metnine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Saygılarımla.

 

 

                                                                                                                                                                    BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır