0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

NO        : 2021 / 11                                                                                                                                                                                                  04.02.2021

 

KONU: Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Stopaj Oranı % 3'ten % 5'e Çıkartılmıştır;

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 ncü maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 nci ve 30 ncu maddeleri kapsamında birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşanlara bu işleri ile ilgili yapılan hakkediş ödemeleri üzerinden % 3 oranında stopaj uygulanmaktadır.

04 Şubat 2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazete'de yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde hali hazırda uygulanan vergi tevkifatı oranında değişiklik yapan 3491 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu Karar’la yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin vergi tevkifatı oranı, 01 Mart 2021 tarihinden itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere % 3'ten % 5'e çıkarılmıştır.

Saygılarımızla.     

 

                                                                               BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.