0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

NO        : 2021 / 10                                                                                                                                                                                         04.02.2021

 

KONU: Finansman Gider Kısıtlamasına İlişkin 3490 Sayılı Karar Yayımlanmıştır;

Bilindiği üzere, 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6322 Sayılı Kanun ile firmaların finansman ihtiyaçlarını öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek amacıyla “finansman gider kısıtlaması” olarak bilinen uygulama gündeme getirilmiş; ancak bugüne kadar bu hükmün uygulanmasına ilişkin herhangi bir Karar yayımlanmamıştı.

Bu defa 04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan finansman gider kısıtlamasına ilişkin 3490 Sayılı Karar’la, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunun ilgili maddeleri kapsamında gider ve maliyet unsurları toplamının indirimi kabul edilmeyecek kısmı belirlenmiştir.

Karara göre 01.01.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere;

  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerine göre; kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzereyatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecektir.
     
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Kabul edilmeyen indirimler” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzereyatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10'u kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyecektir.

Saygılarımızla.     

 

                                                                                        BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.