0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

NO        : 2021 / 09                                                                                                                                                                              02.02.2021

 

KONU: Türkiye’de Yerleşik Kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama Tesislerinde Akdedeceği Konaklama Hizmet Sözleşmeleri Döviz Cinsinden Düzenlenebilecektir;

30.01.2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karara ilişkin 2008-32/34 sayılı tebliğin “Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler” başlıklı 8 nci maddesinin 7 nci fıkrasına (d) bendi eklenmiştir.

Eklenen bu bentle Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde akdedeceği konaklama hizmet sözleşmelerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırması mümkün hale getirilmiştir.

Söz konusu düzenleme 30.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.     

 

                                                                          BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.