0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

NO        : 2021 / 07                                                                                                                                                                              31.01.2021

 

KONU: Özel İletişim Vergisi Oranı %7,5’den %10’a Yükseltilmiştir;

30 Ocak 2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 39’uncu maddesine göre aşağıdaki hizmetlere uygulanmakta olan özel iletişim vergisi oranları 30 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %7,5’den % 10’a yükseltilmiştir.

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri,

 b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti,

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri.

Saygılarımızla.     

 

                                                                              BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.