0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

NO        : 2021 / 06                                                                                                                                                                              31.01.2021

 

KONU: Riskli Yapı Konut Dönüşüm Projelerindeki  İnşaat Taahhüt İşlerinde Uygulanan  KDV Oranı %1’e İndirilmiştir;

Bilindiği üzere, teslim ve hizmetler için uygulanacak KDV oranları 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. Buna göre söz konusu Karar’a ekli I sayılı listede sayılan teslim ve hizmetler için KDV oranı % 1, II sayılı listede yer alanlar için ise % 8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi teslim ve hizmetler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca KDV oranı % 18 olarak uygulanmaktadır.

Bu defa 30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan 3470 sayılı Karar ile 2007/13033 Sayılı Karar'a ekli (I) sayılı listenin 13 üncü sırasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir:

 “6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,”

Yapılan bu düzenlemeye göre, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanlarının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olankonutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Karar 30.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Saygılarımızla.     

 

                                                                              BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.