0012 345 6789
office@insightfx.com
64184 Graham Place

NO        : 2021 / 05                                                                                                                                                                             28.01.2021

 

KONU: Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilecektir;

25 Ocak 2021 Tarih ve 31375 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 524 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile İçişleri Bakanlığı’nca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine / faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflere mücbir sebep hali ilan edilmesine dair düzenleme yapılmış ve bu düzenleme 2021/03 sayılı sirkülerimizle duyurulmuştu.

Bu defa konuya ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca 27.01.2021 tarihinde, mükelleflerin söz konusu Tebliğ ile ilan edilen mücbir sebep durumundan yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin sorgulamayı, İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak “Bilgilerim/524 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu ve Dilekçesi” menüsünden yapabilecekleri yönünde duyuru yapılmıştır.

Saygılarımızla.     

 

                                                                          BOYLAM DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.