SİRKÜLER

NO        : 2018 / 02                                                                                                                                                                                        25.01.2018

 

KONU: 491 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Hakkında;

25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 491 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 31/12/2017 tarihi itibarıyla yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Tespit edilen kurlar, yabancı paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde de kullanılacaktır.

Değerlemede Esas Alınacak Kurlar

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2017 yılı sonu itibarıyla bu Tebliğ ekinde yer alan listede gösterilen kurlar uygulanacaktır.

Değerleme günü itibarıyla kurların ilan edilmemesi

Değerleme günü itibariye kurların ilan edilmediği durumlarda;

  • 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 130 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ve 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 217 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen hükümler gereğince, değerleme günü itibarıyla Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınır.

 

  • Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanır.

 

  • Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31/12/2017 tarihi itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekir.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup tebliğin tam metnine sirkülerimiz ekinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.                    

                                                                                                                                                                           BOYLAM DENETİM

                                                                                                                                                                   DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş.

 

  

(*)Sirkülerlerimizde yer alan açıklamalar bilgilendirme amaçlı olup, tereddütlü konularla ilgili gerekli araştırmalar yapılmadan ya da tarafımızdan veya başka bir uzmandan görüş alınmadan yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.

Sosyal Medyada Biz!

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Ankara Ofis (Merkez):  Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı          No: 274/7 B-Blok Kat:16 No:190 
Mahall Ankara Çankaya / ANKARA
Tel   : +90 (312) 284 76 76-77
İstanbul Ofis: Acıbadem Caddesi
No: 190/16 Üsküdar / İSTANBUL
Tel   : +90 (216) 428 88 89

E-Bültene Üye Olun!

LOKASYONUMUZ